(b) Ve hře "Ztráta třídní knížky" se dozvíme o zajímavých zkušenostech, které  Cimrman měl, když reformoval haličské školství.

které is in the masc. dat. sg. form and refers back to zajímavé zkušenosti.

If you are not sure how to decline jenž, go back to the paradigm of jenž to determine the form.