(d) Cimrmanovi rodiče, kteří žili ve Vídni, se rozhodli odstěhovat do Prahy.

kteří is in the masc. anim. nom. pl. form and refers back to Cimrmanovi rodiče.

If you are not sure how to decline jenž, go back to the paradigm of jenž to determine the form.