(e) Huschek je matrikář, který prováděl většinu zápisu ve stavu opilosti.

který is in the masc. anim. nom. sg. form and refers back to matrikář.

If you are not sure how to decline jenž, go back to the paradigm of jenž to determine the form.