(g) Cimrman předložil americké vládě nejen projekt Panamského průplavu, ale také operu, která nese jméno Panama.

která is in the fem. nom. sg. form and refers back to opera.

If you are not sure how to decline jenž, go back to the paradigm of jenž to determine the form.