(i) Ve Vídni byla kriminalistická, hudební a baletní škola, v které učil.

(v) které is in the fem. loc. sg. form and refers back to škola.

If you are not sure how to decline jenž, go back to the paradigm of jenž to determine the form.