Náš Jára Cimrman

Humor v textu

Popište humor v každé větě. Explain in English why the parts in bold style are funny. Look up the text if you need to see the sentences in context.

a. Také letos je tomu sto let, co se Jára Cimrman narodil. (Text)

b. My vidíme jednu z hlavních příčin jeho bezbřehé tvůrčí invence v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak známo, odvádí myšlenkovou energii nežádoucími směry. (Text)

c. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole prozradily, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, protože děvčata, jak víme, dospívají dřive. (Text)

d. Snad jen jeho osobní lékař, polabský veterinář Hugo Myslík něco tušil, ale nikdy se o tom nikomu ani slovem nezmínil. (Text)

e. Tento neúnavný badatel moravského původu, jenž se přes noc stal z malého doktůrka velkým psychonalytikem, si dal v krejčovské dílně Cimrmanova otce narychlo popustit rukávy a nohavice. (Text)

f. Slova geniálního vědce padla na úrodnou půdu a zažehla v citlivé duši jiskřičku vzpoury. Nedlouho nato odkládá Cimrman u oběda lžíci s nenáviděnou krupicovou kaší [...] (Text)

g. Odchází jako sedmi až sedmatřicetiletý z domova. (Text)

h. S hrabětem Zeppelinem konstruuje první vzducholoď s tuhou konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí. (Text)

i. Zároveň v těžkých podmínkách tamních Alp zavádí (a po nějaký čas také vykonává) funkci porodního dědka. (Text)

j. Zkoumá život polárních Samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem Mlasků mine Severní pól o pouhých sedm metrů. (Text)

k. Ve Vídni kriminalistickou, hudební a baletní školu. (Text)

l. Vede obsáhlou korespondenci s G. B. Shawem, na niž bohužel zarputilý Ir neodpovídá. (Text)

m. Nezištně pomáhá řadě světových velikánů: manželům Curieovým nanosí do sklepa na vlastních zádech pětačtyřicet puten smolince, Edisonovi předělá pupík na objímce jeho první žárovky, Eiffelovi sežene podnájem, (Text)

n. Čechovovi pochválí knihu povídek a pohnojí višňový sad. (Text)

o. [...] jsou to dramata takové umělecké síly, že ani nemohla být svými současníky pochopena. (Text)

p. Který z našich soudobých spisovatelů by byl schopen dílo takové velikosti vytvořit? Žádný. Cítíme, že by se k takovému činu museli spojit nejméně dva. Ale i ti by museli být alespoň průměrně geniální. (Text)