Discussion topics to accompany case-ending materials

to be used with viewing of the film
Jára Cimrman ležící, spící

Each topic is based on the scenes listed in the left column.
Some topics (marked with (*)) requires some additional reading.
Obraz 1-3 Co je neobvyklého či zvláštního na tom zájezdu?
Obraz 5-8 Co už víte o Járu Cimrmanovi? Popište ho.
Obraz 9-13 Co víte o Josefu Mánesovi*? Jak ho inspiroval Cimrman?
Obraz 14-18

(1) Co víte o „Bitvě u Lipan“? Proč je tak důležitá*?

(2) Popište stručně o následujících českých velikánech* (3-5 vět o každé osobnosti): Světlá, Křižík, Myslbek, Dvořák, Marold, Jan Kubelík a Kaplan

Obraz 19-21 Proč chtěl Cimrman namalovat moře a pověsit ho na Staroměstském náměstí? Jaký to mělo význam?
Obraz 22-26 Co víte o arcivěvodu Ferdinandovi*?
Obraz 27-32

(1) Co dělá Cimrman na Konopišti?

(2) Jakou má funkci Nývlt?

Obraz 33-39 Jaký má Cimrman plán a proč*?
Obraz 40-41 Kdyby se uskutečnil Cimrmanův plán, co by se (podle vás) stalo?
Obraz 42- 47

„Hodina pravdy“ se dá interpretovat jako alegorická hra...

(a) Jaký měl Cimrman záměr, když ji psal?

(b) Jaký mohla mít význam v 19. století? Jaký by mohla mít význam v 20. století?

Obraz 48-53 (1) Stručně popište Konráda Heinlein.*
(2) Jaký má Cimrman postoj vůči Tyršovi? Co vy víte o Tyršovi?*
Obraz 54-57 Kdy zemřel Cimrman? Nebo nezemřel? Jaký na to máte názor?