A Sample Syllabus for studying highlights of Czech History and Culture for Advanced Czech language students
using the Brown University On-Line Literary Anthology
and the film Jára Cimrman ležící, spící with accompanying materials*

Unless indicated otherwise, homework assignments are due on Monday immediately following the week in which they are assigned.

(The syllabus assumes a semester system; it also assumes that there will be additional grammar pratice in addition to the work listed here)

Week 1
Úvod: Co budeme číst, na co se budeme dívat, o čem budeme diskutovat. Systém hodnocení.

Domácí úkoly:
(1) Film: Obraz 1-3
(2) Esej: Co je zvláštního na tom zájezdu? (write out a 1page essay, get ready for discussion)
(3) Start reading Náš Jára Cimrman on the web. Answers to the prereading questions Monday of Week 3

Week 2
Diskuse ve třídě: Co je neobvyklého či zvláštního na tom zájezdu?


Domácí úkoly:
(1) Film: Obraz 5-8
(2) Esej o četbě: Co víte o Járu Cimrmanovi?
(3) Prereading questions due Monday of Week 3

Week 3
Diskuse: Co víte o Járu Cimrmanovi?


Domácí úkoly:
(1) Film: Obraz 9-13
(2) Esej: Co víte o Aloisi Jiráskovi a Josefu Mánesovi? (research, and write a short report, 1-2page, cite addresses)
(3) Start reading Malí národové

Week 4
Diskuse: Co víte o Aloisi Jiráskovi a Josefu Mánesovi?


Domácí úkoly:
(1) Film: Obraz 14-18
(2) Esej o textu „Malí národové“: Jaké jsou výhody a nevýhody malého národa? (written)
(3) Malé referáty:(a) Co víte o „Bitvě u Lipan“? Proč je tak důležitá? (oral); (b) Popište krátce o následujících českých velikánech (3-5 vět o každém, oral)
Světlá, Křižík, Myslbek, Dvořák, Marold, Kubelík (Jan), Kaplan
(4) Prereading questions due Monday of Week 5

Week 5
Diskuse: Jaké jsou výhody a nevýhody malého národa?
Malé referáty:
(1) Co víte o „Bitvě u Lipan“? Proč je tak důležitá?
(2) Popište krátce o následujících českých velikánech
Světlá, Křižík, Myslbek, Dvořák, Marold, Kubelík (Jan), KaplanDomácí úkoly:

Domácí úkoly:
(1) Film: Obraz 19-21
(2) Esej o filmu: Proč chtěl Cimrman namalovat moře a pověsit ho na Staroměstském náměstí? (write out)
(3) Start reading Naši hosté a my
Answers to prereading questions due Monday of Week 7

Week 6
Diskuse: Proč chtěl Cimrman namalovat moře a pověsit ho na Staroměstském náměstí?

Domácí úkoly:
(1) Film: Obraz 22-26
(2) Esej o filmu: Co víte o arcivěvodu Ferdinandovi? (research, write out, 1page)
(3) Malý referát o četbě: Co jste se dozvěděli o postoji lidí vůči humoru v době Karla Čapka? Proč vládla taková atmosféra? (oral)
(4) Prereading questions due Monday of Week 7

Week 7
Malý referát: Co víte o arcivěvodu Ferdinandovi?
Diskuse: Co jste se dozvěděli o postoji lidí vůči humoru v době Karla Čapka? Proč vládla taková atmosféra?

Domácí úkoly:
(1) Film: Obraz 27-32
(2) Esej o filmu: (a) Co dělá Cimrman na Konopišti? (b) Jakou má funkci Nývlt? (written, 1-2 pages)
(3) Start reading Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Answers to prereading questions due Monday of Week 10

Week 8
Diskuse: Co dělá Cimrman na Konopišti? Jakou má funkci Nývlt?

Domácí úkoly:
(1) Film: Obraz 33-39
(2) Esej o filmu: Jaký má Cimrman plán a proč? (written, you may need to dig into the history of the Habsburg Empire, 1 page)
(3) Continue with the reading

Week 9
Diskuse: Jaký má Cimrman plán a proč?

Domácí úkoly:
(1) Film: Obraz 40-41
(2) Esej o filmu: Kdyby se uskutečnil Cimrmanův plán, co by se (podle vás) stalo? (written, 1 page)
(3) Malý referát o četbě: (a) O Jaké pohádkové konvence používá Erben? (oral)
(b) Znáte podobné pohádky? Vyprávějte. (oral)
(4) Prereading questions due Monday of Week 10

Week 10
Diskuse: Kdyby se podařil Cimrmanův plán, co by se stalo?
Malý referát o četbě: Jaké pohádkové konvence používá Erben? Znáte podobné pohádky? Vyprávějte.

Domácí úkoly:
(1) Film: Obraz 42- 47
(2) Esej o filmu: Hodina pravdy se dá interpretovat jako alegorická hra. (a) Jaký měl záměr Cimrman, když psal tu hru? (b) Jaký má význam ta hra v tehdejším kontextu? (written, 1-2 pages)
(3) Start reading Malé a velké
Prereading questions due Monday of Week 12

Week 11
Hodina pravdy se dá interpretovat jako alegorická hra.
(a) Jaký má význam Cimrmanova hra v tehdejším kontextu (za Rakouska)?
(b) Jaký má význam Cimrmanova hra v kontextu, kdy vyšel film v Československu?

Domácí úkoly:
(1) Film: 48-53
(2) Malý referát o filmu: Stručně popište Konráda Heinleina (oral)
(3) Esej o filmu: Proč cituje Cimrman Tyrše? Co o něm víte? (research, written, 1page)
(4) Prereading questions due Monday of Week 12

Week 12
Malý referát o filmu: Stručně popište Konráda Heinleina
Diskuse: Proč cituje Cimrman Tyrše? Co o něm víte?

Domácí úkoly:
(1) Film: 54-57
(2) Diskuse o četbě: Jak působí na člověka maličké věci? (oral)
(3) Esej o filmu: Kdy zemřel Cimrman? Nebo nezemřel? (written, 1page)
(4) Read O tom humoru Answers to prereading questions due Monday of Week 14

Week 13
Diskuse: Kdy zemřel Cimrman? Nebo nezemřel?
Diskuse: Jak působí na člověka maličké věci?

Domácí úkoly:
(1) Napište další příběhy o Cimrmanovi a předneste referát
pro inspiraci se podívejte na http://mujweb.atlas.cz/www/gencim/
(2) Prereading questions due Monday of Week 14

Week 14
Referáty o Cimrmanovi

 

Final Essays (minimum 5 pages in Czech)

1. The Cimrman Theater was extremely popular in the 80’s and has been popular even now. People quote lines from various plays produced in the Cimrman Theater. What is so attractive about Cimrman to the Czech people?
Divide your essay into two parts: why you think Cimrman was so popular before the Velvet Revolution, and why Cimrman is still popular now. Points to consider:
Cimrman’s life is set during the end of the 19th century Czech National Revival. Why is a fictitious figure from the 19th century so appealing to the 20th-century audience during the communist era and even now?
Can some ideas from Čapek’s essays be incorporated into your argument?

2. Write a parody of Dlouhý, Široký a Bystrozraký with an exciting ending.

Evaluation:
You will be evaluated on the basis of the following points:
(1) argumentation and ideas expressed in a comprehensive way (100)
(2) effort to use expressions from the film, reading (100)
(3) effort to use various conjunctions (100)
total 300 points