Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 1: Vědec
podniknout pf. to take up
napjat - PPP of napnout pf. to tighten, to make something taut
očekávání - n. expectation
stovka f. - sto
recenze f. - review
spracovat pf. - work on
uveden - PPP of uvést pf. introduce
dílo n. - artistic work
drama n. - drama, stem: dramat-, Sg. dramatu, the rest declines like město
nakvap adv. suddenly
házet impf. throw
jeviště n. - stage
prý - they say, I heard
naposled adv. - for the last time

Vědec: Podnikl jsem tuto cestu napjat očekáván..........(1), co na jej......(2a). konc......(2b) najdu.
Jestli se potvrdí mé podezření, bude to v kulturn......(3a) svět….(3b) bomba.
Při práci na své poslední kni.......(4), pročetl jsem stovky drobných divadelných recenzí, které nikdo přede mnou nikdy nespracoval, a narazil jsem tu na jméno, zcela neznámého dramatika. Není uveden v žádném slovník......(5), v archivech jsem nenašel jediné jeho dílo.
Musela to být zvláštní dramata. Do světel lamp se dostala jen na premiéře. Pak už ne. Autor odcházel zpravidla nakvap a zadn.....(6) vchod.....(7) Někdy házeli diváci na jeviště i židle.
A přece se vždycky našli herci, kteří zase další autorovo dílo nastudovali.
A tak jsem se rozhodl navštívit místo, kde prý ........(8) viděli naposled.