Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 2: V Liptákově, u autobusu
splést si A pf. - to mix up something (out of confusion)
děda m. - dědek
jinde adv. - somewhere else
vykoupat se pf. - to bathe
heleďte (se) coll. - podívejte se; heleď (se) coll - podívej se
peří n. - downfeather
dohodnout se pf. to make an agreement (amongst oneselves, with someone)
mně je všechno jedno --> D je jedno - someone is indifferent, someone doesn't care
přátelé - plural form of přítel m. has a different stem: přátel- (the endings are the same as muž)
kvůli + D - because of, for the sake of
vyřešit pf. to solve (a problem)
jdeme! - let's go (present tense form is used to urge people)

 

řidič: Já myslel, že jste říkala Liptákov.
průvodkyně: Ale prosím vás, Dvořákův Sychrov, copak si to může někdo splést?
řidič: Ten děda říkal, za rybník.........(1) doprava.
p: Za rybník........(1). doprava, jsme 120km jinde, tak...
ž: Kdo to byl ten Cimrman?
p: Jó, to já nevím, asi nějaký místní básník nebo co. Do t......(2) Sichrova se už nedostaneme. Že bychom se zajeli někam vykoupat? Je tu voda...
m: Heleďte se. Je tady muzeum peří, že bysme se tam podívali? Je to tamhle.
p: Jak chcete, dohodněte se mezi seb.......(3), mně je už všechno jedno. Tak přátelé...
profesor: Promiňte, ale tady pan profesor Kingsley, sem přijel z Londýn....(4)
p: Prosím? Tak pojďte, jdeme do toho muzea, pojďte. hm?
profesor: Promiňte, ale tady pan profesor Kingsley, sem příjel z Londýna speciálně kvůli Dvořák........(5) Just a moment please. To musíme nějak vyřešit.
p: Jak? Je to 120 kilometr......(6) daleko.
prof: Ale co .........(7) řeknu?
p: Tak mu řekněte, že tu byl Dvořák na prázdnin.........(8) nebo jeho bratr, nebo cokoliv. Tak přátelé, (j)deme, (j)deme!
prof: I must explain to you..