Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 4: V muzeu
zjištěný PPP long form of zjistit pf. – to find out
bydliště n. – residence
patřit D – to belong to someone (i.e. someone possesses something)
krámek – dim. of krám coll. obchod
sloužit impf. to serve
přejít pf. to go across
vedlejší adj. – cf. vedle – adjacent
drávat impf. habitually pluck (verb drát plus suffix –va- to denote habituality)
hromádka – dim. of hromada, pile
sedrat pf. to pluck off
vlastně adj. actually
přikrývat se impf. to cover oneself


„Dům, ve kterém stojíte byl posledn…..(1a) zjištěn…..(1b) bydlišt…..(1c) Járy Cimrmana. Patřil Josef….(2a) Lešner……(2b) a tato místnost sloužila jako krámek. A nyní přejdeme do vedlejš……(3a) místnost…….(3b)“
st. p.: Zavřete prosím dveře.
„Zde žila rodina majitel…..(4) domk…..(5) V zim…..(6) se tu drávalo peří. Na stol……(7) vidíte hromádky sedraného i nesedraného peří. Kdy se vlastně člověk začal přikrývat peřím? Dějiny peří jsou zároveň dějinami člověka...“