Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 6: U špalku
špalek m. a wooden table (stump of a tree) on which to cut firewood
sekat impf. cut (wood)
dřevo n. wood (for construction, for heating)
kovový adj. (cf. kov) of metal
původní adj. original
sekera f. axe
doba f. period
topůrko n. the handle of axe (and certain tools like hammer)
seká se … general statement (do they cut..?)
dohonit pf. to catch up with

 

„Na t….to(1a) špalk…..(1b) Cimrman osobně sekal dřev…(2). Kovová část seker….(3) je původní, topůrko pochází z dob…..(4) novější.“
p: Na t….hle(5a) špalk….(5b) se ještě seká?
st. p.: Já na něm sekám. Jděte prosím ke škol…..(6) Já vás dohoním.