Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 7: Ve škole
hostinec m. inn
sirotek m. orphan (Sirotek was also a term for the most liberal group of the Hussite peasants)
směr m. direction
léta – n. pl. of rok

„Zde býval hostinec U Sirotků a v prvn…..(1a) poschod…..(1b) škol….(2). Tam Cimrman krátce učiteloval. Půjdeme prosím nahoru a podíváme se dolů.“
st. p: Prosím. Ne, ne, pojďte prosím sem.
„Podívejte se, prosím, t…..to(3a) směr…….(3b) T…..to(4a) směr……(4b) 320 kilometr…..(5) odtud je Víd….(6). Tam se Cimrman narodil a prožil svá první léta. Rok…..(7) narození bohužel neznáme.“