Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 8: Cimrmanova rodina
zachovat se pf. to be preserved
snímek m. fotografie; stem: snímk-
pořízený PPP long form of pořídit pf. to acquire
narozeniny f. always pl. (decl. like žena) – birthday
děvčátko n. dim. of děvče n. – little girl (holčička)
před nímž – před kterým
tajit impf. – to hide
šestnáct numeral – declines like kost in the singular
donosit pf. – to wear and completely use up old clothing that is about to fall apart
po L – after, inheriting from
vypadat na A impf. to look like
zplodit pf. to create a fruit (plod)
o 50 let - o plus a quantifying expression reports difference
choť f. – spouse (f)
dlouhověkost f. longevity
rodový znak m. family trait
většinou - inf. of většina – used as adv. “in the majority of cases”
dožívat se pf. to live as long as…

vypravěč: Z t….(1a) dob…..(1b) se zachoval jediný snímek pořízený k narozenin…..(2) j…… (3a) starš…..(3b) sestr…..(3c). Malé děvčátko je Jára Cimrman, před nímž jeho rodiče až do jeho šestnáct….(4) let tajili, že je chlapc…..(5), aby donosil šatstvo po sv…. (6a) starš…..(6b) sest….(6c) Luise. Otec na snímk….(7) vypadá spíše na dědečk….(8), však ……..(9) také v t….(10a) dob……(10b) bylo osmdesát let. Přesto zplodil se sv……(11a) o padesát let mladš…..(11b) vídeňsk….(11c) chot…..(11d) jedno zdravé a jedno geniální dítě. Dlouhověkost byla vůbec rodov…..(12a) znak….(12b) Cimrmanů. Většinou se dožívali okolo jednoho sta let.