Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 9: Kalvodův mlýn
mariáš m. name of a card game; a person who plays mariáš is mariášník
vlastní konstrukce f. one’s own construction
knír m. mustache
mlynář m. miller
pořízení n. noun from pořídit
za A – in exchange for
darovat impf. to give as a gift (dar)
pytel m. bag (stroj-type)
mouka f. flour
kopec m. hill…

 

„Tento mlýn patřil Vojtěchu Kalvodovi, s kter……..(1) Cimrman nejraději hrával mariáš. Kalvoda byl dobrý mariášník, ale nad Cimrmanem nikdy vyhrál.“
st. p: Prosím.
v: Nikdy nevyhrál, jak tohle můžou vědět?
st. p: Řekla jsem jim to.
„Snímek Kalvodov…..(2a) mlýn…..(2b) pořídil Jára Cimrman fotoaparát…..(3) vlastn….(4a) konstrukc…..(4b) Muž s knír….(5) uprostřed je mlynář Kalvoda. Za pořízen….(6a) snímk….(6b) daroval Cimrman…….(7) v květn…..(8) roku 1914 dva pytl…..(9) mouk…..(10)“
„Za tě……to(11a) kopc….(11b) 90 kilometr…..(12) odtud je Praha.“