Jára Cimrman ležící, spící

Jára Cimrman, školní léta, 18??

Obraz 10: V dívčí škole
odstěhovat se pf. to move, relocate (away from one place)
šaty m. pl. clothes
zapsán – PPP of zapsat pf. to register, enroll
Vodičkova ulice f. – note Vodičkova delinces like Karlova (m. sg. Karlův)
předmět m. subject
příprava k D f. – preparation for…
průměrný adj. mediocre
vynikat impf. to excell
zastoupit f. – to represent someone
výklad m. explanation

 

Tam se rodina, když bylo chlapci 15, z Vídn……(1) odstěhovala
Cimrman, stále ještě v šat…..(2) sv….(3a) starš….(3b) sestry….(3c), byl zapsán do znám….(4a) dívč…..(4b) škol….. (4c) Minerva ve Vodičkov…. (5a) ulic….(5b).
V někter……(6a) předmět…..(6b), jako například, v příprav….(7) k mateřství, byl průměrnou žákyní V jiných, zejména v technick…..(8a) předmět……(8b) vynikal natolik, že dokázal dokonce zastoupit při výkladu učitel….(9).