Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 11: Na školním hřišti
výjimečný adj. exceptional (cf. výjimka f. exception)
výkon m. performance
vnímavý adj. perceptvie
všimnout si G pf. to notice
rozdíl m. difference
spolužačka f. classmate (f); spolužák m. classmate (m)
patrný adj. perceivable
přikládat D váhu impf. to assign importance to something
váha f. weight, importance

 

Také na školním hřišti udivoval Cimrman výjimečn…(1a) výkon…(1b).
Brzy si však vnímavý Cimrman všiml rozdílů mezi seb…. (2a) a sv…..(2b) spolužačk….(2c), rozdílů, kter….(3) v nižších třídách nebyly patrn….(4). Nikdo však chlapcovým obavám nepřikládá váhu.