Jára Cimrman ležící, spící

Jára Cimrman, inspirující


Obraz 14: J. Cimrman, světoběžník
inspirující – verbal adjective of inspirovat
záhy adv. brzy
zazářit pf. to turn bright
obloha f. sky
věda f. scholarship, science
velikost f. capacity, size
strhat pf. rip off
zkusit pf. to try and see
drát f. wire
Strauss – declines like muž
zůstat pf. to stay
vemte – coll. form of vezměte (vzít pf.)
nápad f. idea
píši – very bookish 1sg of psát (píšu)

 

Záhy zazářil na oblo…..(1) světov….(2a) věd….(2b) jako talent prvn….(3a) velikost….(3b). Inspiruje velikán…..(4) své doby.
Marconi: Strhal jste mi telegrafní dráty!
C: Zkuste to bez drátů, milý Markoni!
M: Díky, díky.
C: Dovolíte, Eiffele.
Eiffel: Jé... No....
Johann Strauss-syn: Ne, ne, moment. Pánové, prosím vás, ještě jednou! Ne, ne...
C: Poslyšte, Johane Straussi-syne, zkuste zůstat v tom a-duru.
S: Pánové, prosím vás, vemte tam gé a cis.
C: Mmm... Mám pro Vás nápad --na operetu.
C: Na č……(5) pracujete, doktore Čechove?
Čechov: Píši "Dvě sestry".
C: A není to málo, Anton….(6a) Pavlovič…(6b)?