Jára Cimrman ležící, spící

Jára Cimrman, pozdě přicházející


Obraz 15: V patentní kanceláři
objev m. discovery
vynalézt pf. to invent
potkat se pf. to meet each other
člověče voc. of člověk, very much the equivalent of „man“
smůla f. bad luck
pojistka f. fuse
nic jiného – nothing else
jedny plavky – jedny is a collective numeral used for nouns that have only the plural forms or paired nouns (jedny housle, jedny boty)
trhavina f. dynamite
účinek m. effect

Se svými vlastními objevy však nemá štěstí
C: Vynalezl jsem telefon!
Úředník: Teď, teď, teď tu byl. Museli jste se potkat. Nějaký Graham Bell.
C: Vynalezl jsem kinematograf.
Ú: Člověče, vy máte ale smůl…(1). Teď, teď tu byli. 2 brat….(2) z Francie. Je to minuta.
C: Neříkejte mi, že tentokrát aspoň něco nevyjde. Pište si: vynalezl jsem pojistk….(3a), žárovk….(3b), akumulátor….(3c), dynam…..(3d) a elektroměr…(3e).
Ú: Edison. Teď tu byl. Nic jiného nemáte?
C: Tak, měl bych, ale nevím...
Ú: No ukažte to! Co to je?
C: Dvoudílné plavky.
Ú: Vidíte, aspoň něco! J. Cimrman. Jedny plavky, dvoudílné. A přiště přijďte dřív!
Nobel: Tato trhavina má třikrát až čtyřikrát vyšš….(4a) trhav…..(4b) účinek…(4c) než střelní prach....
Ú: Střelní prach, a ještě vaše jméno?
Nobel: Alfred Bernhart Nobel.
Ú: Alfred...
C: Pište si! Vynalezl jsem dynamit!