Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 16: V Liptákově
pramen m. spring (stroj-type declension in sg.; hrad-type declension in pl.)
bohatý na A rich in
pověra f. superstition
napít se pf. to have a drink
otěhotnit pf. to become pregnant
do G (time expression) within some time
rok – Gsg roka – year
zásluha f. credit
přičítat se D impf. to be attributed to…
věkový průměr m. median age
zdejší adj. (cf. zde)
obyvatel m. resident
cítit se (adv, instr.) impf. to feel (in a certain way, as something)
doklad m. document

magnetofon: Jsme u Cimrman…..(1a) pramen….(1b). Voda je bohatá na uhličitany, draselnou sůl, a železo.
Platí taková pověra, že kdo se z pramene napije, do roka otěhotní.
Pravda však je, že voda má blahodárn…..(2a) zdravotn…(2b) účink…(2c) a příčítá se jí zásluha za vysoký věkový průměr zdejších obyvatelů.
vědec: Promiňte, prosím vás, já bych měl takový dotaz.
Jak….(3a) je vlastně národnost….(3b) Cimrman?
Otec Čech, matka Rakušanka, narozen ve Vídn…(4), jeden rok školy v Praze a pak jak jsem někde četl, že dlouhá léta ve Franci…(5).
průvodkyně: On sám se cítil být Čechem.
vědec: Jsou o tom nějaké doklady?
průvodkyně: Nejsou. Půjdeme, prosím, dál.
známý profesora Kingslyho: Here lived Rusalka.
prof. Kingsly: Who?
zn: Rusalka, water nymph!
prof. K: Ah.