Jára Cimrman ležící, spící

Jára Cimrman, tvořící


Obraz 17: J. Cimrman a velikáni 19. století (1)
Kde se tu bereš? – Co tu děláš? (I’m surprised you are here)
říkat D X – to call something (D) “X”
zakázka f. order (for service, art work)
Stromovka f. place in Prague (Marold’s panorama is exhibited there)
kutit impf. dělat
něco někomu jde dobře/špatně – someone is doing something well/badly
vytrvat impf. presevere
něco nového – something new
mařílina f. paining (pejorative)
otevírat se impf. to be opened
obzor m. horizon
Kubelíkovic coll.- Kubelík family’s

Luděk Marold: Cimrmane, Járo, jsi to ty!
C: Marolde, Luďku!
LM: Kde se tu bereš?
C: Jedu z Paříž…..(1).
LM: Tomu říkám štěstí!
LM: Musíš okamžitě se m…..(2)! Děkuju Vám, pane Melichare. Zítra pokračujeme!
C: Kam to vlastně jdeme?
LM: Pracuju na jedné velké zakázce ve Stromov…(3).
C: Nazdar, Kaplane! Co zase kutíš?
Kaplan: Turbinu, ale moc m….(4) to nejde.
C: Jen vytrvat!
LM: Hrozně rád bych slyšel tvůj názor, víš.
LM: Jak se máš, Vrchlický? Je to něco úplně nového. V malířině se ti otevírají netušené obzory.
Jan Kubelík: Dobrý den, pane Marolde!
LM: Nazdar, Honzíku! (Cimrmanovi) Kubelíkovic kluk. Talent!