Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 18: J. Cimrman a velikáni 19. století (2)
panorama n. stem is panoramat- Gsg –u; the other endings follow město
bitva f. battle
Lipany f. pl. place in South-Western Bohemia. The place where the most radical Hussite army was defeated by the Catholics.
spadnout pf. fall
náhodou adv. (cf. náhoda f. chance) by chance
toulat se impf. to wander
šibal m. mischievous fellow
vzpomínat si impf. recollect
zavést pf. lead
kříž m. cross
potok m. Gsg stream
cesta f. way
usadit se pf. settle down
moh – coll. form for mohl
to bude krásný – coll. for to bude krásné
poznat pf. to recognize
skutečný adj. real
narajzovat se pf. coll. to travel a lot
krajina f. scene
hotový s I adj. to be done with…

LM: Panorama, "Bitva u Lipan". (Křižíkovi) Ty spadneš, Křižík…(1)!
Karolína Světlá: Promiňte, není to náhodou Cimrman?
C: Není to náhodou Karolína Světlá?
KS: Kdepak jste se toulal, vy šibale? Vzpomínáte si, jak jste mě zavedl k t….(2a) kříž….(2b) u potoka? Tak to jsem už spracovala. Má to 230 stran!
LM: Myslbeku, podívejte, kdo k nám přijel.
Myslbek: Vítám vás, Cimrmane. Promiňte, já strašně spěchám
Dvořák: Dívejte se na cest….(3), člověče!
C: Dvořáku, tak už jste z Nového Yorku doma?
D: Doma je doma, taky by ses už moh usadit!
LM: To bude krásný. Jde o absolutní realismus, abys nepoznal, co je skutečn.….(4a) a co je namalovan…(4b).
C: Nazdar Holube, ruku líbám.
Holub: Nazdar, chlapče.
C: Jedete letos zase do Afrik…(5)?
Holubová: Doma bude. Už se narajzoval dost!
H: Asi ne.
LM: Jansa dělá krajinu, a já dělám figury. Jsme s tím skoro hotoví.