Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 19: Na Stromovce
rám m. frame
stěna f. wall
prostor m. space
rozsah m. scope
sáhnout na A pf. touch
hranice f. boundary
v půli cesty – halfway
spojení n. connecting
realita f. reality
malba f. painting
důsledný adj. consistent
podstata f. essence
položit někomu k nohám A pf. to lay something to someone’s feet

LM: Jsem strašně zvědav, co tomu řekneš. To není obraz v rám….(1) na stěn…(2). Jsi přímo v tom! Vidíš ten magický prostor? Na rozsah ruk…(3) to máš věci, na které bys mohl sáhnout a ... to je hranice, za kter….(4) začíná malba.
C: Není to špatné, Luďku, ale já bych nezůstával v půli cesty.
LM: Jak to myslíš?
C: Podívej, spojení realit….(5a) a malb….(5b) není důsledné. V podstat….(6) je to zase jenom obraz. Lidi se sem budou chodit dívat jako do cirkus…(7).
LM: Ale dál už jít nelze.
C: Jestli chceš, Luďku, ukážu t…(8), kam až může malíř jít.
LM: Má pravdu.
C: Alžběto, jste vždycky proti m….(9).
Alžběta: Nejsem, ale v tomhle má pan Cimrman pravdu.
C: Děkuju, Luďku, děkuju za inspirac….(10).
LM: Takže se mnou spolupracovat nebudeš.
C: Položím Praze k nohám moře.