Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 20: Na fotbalovém hřišti
Pane Bejček – last names for men often do not decline in coll. Cz. (pane Novák, pane Šara)
popojet pf. prefix popo- means “a tiny bit in addition” – go (by vehicle) a bit more
louže f. puddle
ať +pres. tense of imperfective verb makes a purpose clause – so that …., in order that (similar to aby plus past tense)
drsně adv. wildly
obzor m. horizon
modrá – here Cimrman means “modrá barva”
živel m. element (of nature)
racek m. seagal
slíbit pf. promise
moct – coll. form of moci (to be able to)
strpění n. patience
domalovat pf. do – indicates end in sight – do the last finishing touch in completing the painting
suchnout impf. to get dry
pozejtří adv. coll. form of pozítří the day after tomorrow
srolovat pf. to roll up (into one roll)

C: Dobře, pane Bejček, dobře, a teď trochu popojeďte. Pořádně roztírat, Alžběto, ať tam nejsou louže. No, a drsně s t….(1a) modr….(1b) na ten obzor, Alžběto, drsně! Je to moře. Nebojte se t……(2a) kontrast…..(2b). Je to živel! Pozor, je tam racek!
Fotbalista: Haló, pane. Slíbil jste, že už dneska budeme moct trénovat.
C: Ještě strpění, chlapci. Dneska to domalujeme, zítra to bude suchnout, a pozejtří mi to budete pomáhat srolovat.