Jára Cimrman ležící, spící

Jára Cimrmanm bořící, Konopiště 1909

Obraz 22: Na zámeckém nádvoří
Bořící – overthrowing (present active participle of bořit)
hnout se pf move
Vísost f. your Highness (in the voc.)
jako+conditional mood - as if I drove you
nadnadšeně adv. enthusiastically
myslet po někom - have doubts about someone
chovat se impf to behave
potíž f. (píseň-type) difficulty
dloubat se v nose impf pick one's nose

 

Sluha: Stůj!
Kočí: Vystupovat! Tak se hni! Mám t….(1) pomoct?
Nývlt: Au!
Ferdinand: Tak co, Webr [Vébr]? Jak to proběhlo?
K: Výsosti, jakobych vezl v…...(2) Všichni ho nadšeně zdravili.
F: myslel po něm někdo?
K: Nikdy, výsosti!
C: A jak se choval?
K: Nedělal potíže, akorát na náměst….(3) se dloubal v nos…..(4)
C: Aha. Děkuji.