Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 23: Na zámecké chodbě
vyprávět impf to narrate
odpor m. disgust
veden PPP of vést
utiskovaný národ m. oppressed nation
odvážně adv. bravely
zasáhnout někam pf. to strike
nenáviděný PPP of nenávidět impf. to hate
přes +A in spite of
varování n. warning
odhodlávat se k D (action) impf. to take some action
hrdinský skutek m. heroic act
následník trůnu – heir to the throne (lit. heir of the throne)

 

Stěny konopišckého zámku by mohly vyprávět, s jak…..(1a) odpor…..(1b) mezi nimi Cimrman pobýval. Veden láskou k utiskovan…..(2a) národ…..(2b) pojal odvážný plán: zasáhnout nenáviděn….(3a) monarchi…(3b) přímo v jej…(4a) srdc….(4b), v habsburgské rodině. Přes varování sv….(5a) př…..(5b) se odhodlává k hrdinskému skutku: stává se domác….(6a) učitel….(6b) dětí následník….(7a) trůn…(8) Františk….(7b) Ferdinand….(7c) d'Este.