Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 24: V dětském pokoji
vemte – coll form of 2pl imperative vezměte
vzít někoho do parády – coll. to teach someone a lesson (to criticize, to give another assignment, etc.)
probírat impf. to go over
kolébka f. cradle
shrnout pf. to summarize
prohnilý adj. rotten to the core

F: Cimrmane, toho Nývlta ještě vemte do parády. Apropo co probíráte?
C: Hm… Habsburská monarchie - kolébka národů.
F: Tak dobře, tak až to dokončíte, pojďte za mnou do tý střílny.
C: No tak si to, děti, shrneme. Monarchie je zřízení jaké?
Děti: Prohnilé.
C: A nejlepš….(1a) státn…(1b) zřízen…(1c) je co? Re..
Děti: Republika.
C: …blika. Ale tatínkovi to nebudeme co?
Děti: Říkat!