Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 25: Ve střílně
střílna f. shooting chamger
Donnerwetter! – mild swear word like hergot! (Herr Gott!)
vysoká high target (e. g. deer)
nachytat pf. – catch several (here animals) (the servants catch forest animals and release them for the archduke to shoot at)
Poslyšte! – listen!
císař m. emperor
stonat impf. (stůňu, stůněš…) to be ill
masařka f. blow-fly
plachý adj. shy, timid
deštivý adj. rainy
hrob m. grave
skok m. jump
přísloví n. proverb
platit na A impf. (rule, saying, etc) to apply to someone, to be valid for someone

F: Herein! Herein!
F: Naja, tak tedy vstupte! Donnerwetter!
Rak: Vysoká, Výsosti! To už je dneska sedmapadesátá.
F: Vyhazujte mi, Cimrmane. Raku, (j)děte do stáje nachytat ještě nějakou vysokou.
F: Poslyšte. Právě přišel dopis z Vídn….(1): jeho veličenstvo císař stůně, mrcha. Jakoby věděla, že na ni mířím. Letošní rok jsou masařky obzvlášť plaché -- jistě víte, co to znamená -- což císaři na zdraví nepřidá.
C: Deštivý rok, do hrob….(2) skok.
F: Je to české přísloví?
C: Ano, ale platí i na Rakušáky.