Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 26: V arcivévodově pracovně
nicméně adv. nonetheless
povinnost f. obligation
skon m. death, passing away
připraven PPP of připravit pf.
sepsat pf. put together in writing
utlačovat impf. to oppress
nástupní řeč f. inauguration speech
rámec m. framework (of theory, system)
mocnářství n. imperium
rozvíjet se impf. develop
případ m. case
ochoten short adjective masc. sg. of ochotný
zmíněna PPP of zmínit se to mention
být domluveni, domluveny – to agree upon
my František druhý – an emperor refers to himself as „We“
povinnost f. duty
nenadálý adj. unexepcted
skon m. death, passing away
náležitě adv.
Hej Slovane … – a Pan-Slavic song (which was a taboo in the Habsburg Empire)
být po L – it’s over with something/someone
volný adj. free
dát si záležet na L – to take something seriously

F: Ona taková chřipka ještě nic neznamená. Nicméně je povinností následník…..(1) trůnu, aby byl na nenadálý císařův skon náležitě připraven. Měl byste sepsat nástupn…(2a) řeč…(2b). Říkal jste, že jste spisovatel.
C: Vaše císařská výsosti, jsem česk…(3a) spisovatel…(3b). Vy Habsburgové už tři sta let utlačujete můj národ. Proč bych vám zrovna já měl psát nástupní řeč?
F: Ach, vy vlastenc…(4)! Hehe. Podívejte se, Cimrmane. Jakmile nastoupím na trůn…(5) já, všechno se změní. Národní individualita se bude v rámci mocnářství nerušeně rozvíjet. Tak co chcete víc?
C: Jsem ochoten s v….(6) spolupracovat na nátupní řeči jen v případ…(7), že v ní budou práva mého národa výslovně zmíněna.
F: Dobře, dobře, jsme domluveni. Začátek bude jako obvykle. "M….(8a) národ…(8b), my František II, a tak dále a tak dále. Tady máte seznam mých titulů… hergot, zase tam zapomněli „velkovévoda toskánský“. Pitomci!
Dítě: Hej Slovane, ještě naše, slovanská ....
F: Tak tam dáte takov….(9a) t…(9b) pietn…(9c) pasáž…(9d), jak n…(10a) to všechn…(10b) vzalo, že už je po něm. To v…(11) dávám voln….(12a) ruk….(12b), když vy už nejlíp víte, jak se teď ty fóry dělají, od toho jste spisovatel
Zde je v bodech můj politický program. Co to děláte?
C: Nic, nic.
F: A na konec dejte nějak…(13a) t…(13b) omáčk….(13c). Tak jděte a dejte si záležet. Píšete dějiny.
Dítě: (zpívá) žije, žije, duch Slovanský, bude žít navěky...
F: (spolu s ním zpívá)