Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 27: V kostele
nechť + pres. tense conjugated verb – let X do Y
Otčenáš, jenž jsi na nebesích ... – (beginning of the Lord’s Prayer) Our father who is in heaven...
Zlomeny PPP of zlomit, pf. to break (modifies národy) (Broken with pain, the nations are standing over the coffin)
rakev f. coffin
zvěčnělý adj. – immortalized
nechat někoho udělat… – to have someone do something

 

Kněz: …úzkostí a nechť se jeho milost císař brzy uzdraví. Otčenáš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, ... a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás všeho zlého...
Cimrman: Líbila by se vám formulac…(1): „Zlomeny bolem stojí národ…(2) nad rakv…(3) zvěčnělého císaře“?
F: Ano, to tam dejte.
C: A co armády, že bychom je taky nechali zlomit?
F: Ano, armády také zlomte.
C: Dobře.
(modlidba) …. drží naše…