Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 28: Na zámeckém nádvoří
hejbej se – coll. of hýbej se impv of hýbat se - move
dobytek m. cattle (vulgarism for people)
věčnost f. eternity
vytřít si oči - mop up your eye sight (vulgarism)
hovado, hovada – beast (vulgarism)
šílený - crazy
hovado šílený – the adj. has the colloquial ending (–é in standard Czech)
odpustit D pf - fortive
podoba f. the double (= Nývlt)

F: Počkejte, počkejte, máte pravdu, to vypustím.
Kočí: Tak se hejbej, dobytku! (Vž)dyť to je věčnost!
Ferdinand: Vytři si zrak! Hovado šílený!
K: Odpusťte! Vaše císařská výsosti, hle ta podoba! A ve střed…(1) jezdí vždycky Nývlt!
F: Dobře, dobře, tak jeď!
K: Ach, už jedu.