Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 29: Na kočáru
Něco se někomu nezdá – something isn’t right (to someone’s mind)
válečný adj. (cf. válka f. war); válečné loďstvo - navy
křížník m. crusade
znět impf. to sound (zním, zníš, zní; zněl)
ruku líbám – archaic greeting from a subordinate to superior
potrhat se smíchy pf. – to tear oneself with laughter (smích is in the plural, instr.)

 

C: Ještě jedno místo se mi tam nezdá, Výsosti: „Zlomeny bolem stojí armády a válečn…(1a) loďstv…(1b) u lůžka zvěčněl….(2).“ Víte, ta představa těch křížníků u té postele?”
F: Nechte, to zní hezky.
Ženy na vsi: Ruku líbám, ruce líbám, ruce líbám, jasnosti.
F: Tak co, jak to jde?
Krejčí; Vítám v….(3), vaše císařská Výsosti. Děvčata dělala, co mohla.
F: No, to tu ještě nebylo.
K: Myslím, že budete spokojen.
F: Tohle až uvidí Linghofr, ten se smíchy potrhá.