Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 30: Na honu
copak – pak emphasizes the question word; what on earth
chystat impf. prepare
nechat se překvapit – to prepare oneself for a surprise (lit. to let oneself be surprised)
prozradit pf. to spill out (some secret)

Linghofr: …veliký úspěch. Tak copak na n…(1) chystáte tentokrát, Výsosti?
F: Nechte se překvapit, milý Linghofere. Doufám, Žofi, žes …..(2) nic neprozradila.
posel: Telegram pro jeho Výsost.
F: Díky..