Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 32: Na honu
ulovit pf. catch
kus m. piece
stát se pf. to happen
jako + conditional – as if something happened

Linghofr: Kolik jste vlastně ulovil kus….(1), Výsosti? Slyšel jsem nějak…(2a) fantastick….(2b) sum…(2c) kolem sto tisíc nebo tak nějak.
Žofie: Dvě stě sedmdesát tisíc.
L: hm.
Ž: Co se stalo, Franci?
F: Už je to tady.
Ž: Císař?
F: hm, jo.
Ž: Franci!
F: Klid, Žofi…(3), vrať se k ……(4), jako by se nic nestalo!