Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 33: Začátek honu
mimořádný adj. extraordinary
sdělena PPP of sdělit pf. to convey (information)
domnívat se impf. to think, suppose
připraven PPP of připravit pf.
panství n. estate
hon na A m. hunting for…

F: A konečně!
C: Přál jste si?
F: Cimrmane, právě jsem dostal telegram z císařsk….(1a) kancelář….(1b). Milvalde, začněte! Píše se v n…(2) že je na cestě kůň s důležitou zprávou, jinak ani slovo, chápete? Přece znamená, že zpráva má mimořádn…(3a) důležitost…(3b), kter….(4) nemůže být sdělena telegraficky.
C: Domníváte se, že císař zemřel?
F: Domnívám se, že od mýho nástupního projevu nejsou neděle, dny, ale hodiny!
hajný: Pane arcivévodo, lov na zajíce je pro v….(5) a pro vaš…(6a) host…(6b) připraven!
F: Vítám vás na sv….(7a) panstv…(7b), kde je pro vás připraven hon na zajíce.