Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 34: Hlavní bod nástupní řeči
pojďte probereme – let’s go over
pojď, pojďte + inf. is used as a coll. form for the imperative: pojď si vzít (offering food, drinks)
naposled adv. for the last time
pouze adv. only (bookish)
věnovat něco někomu impv. dedicate

 

F: Pojďte probereme to ještě naposled. To jsem zvědav. Tolik jsem se na to těšil, ale tohle je důležitější.
C: .... těmito smutnými událostmi..
F: Dále, dále..
C: ... naše nastoupení. Zlomeny těžkým bolem stojí národy mocnářství nad rakví zvěčnělého císaře a krále. Naším životním úkolem bude pouze štěstí a dobro našich národů, stejnou lásku věnujeme vš….(1a) národ…(1b) mocnářstv….(2), zvláště pak m…..(3a) mil….(3b) Čech….(3c)...
F: To tam je?
C: Víte, že jste mi to slíbil.
F: „Zvláště pak m….(4a) mil….(4b) Čech….(4c)“... hm.