Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 36: Po honu


L: Na takový hon jen tak člověk nezapomene.
ž: To jste n….(1) opravdu překvapil, Výsosti.