Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 38: Malá krize
vylomit pf. break something open
mříž f. bars
nemoci za to – cannot be helf responsible for, be not one’s fault
uzdravit se pf. to get healthy
připravit se na A pf. – to get ready for

 

sluha: Vylomil mříže, Výsosti. Nemůžeme za to.
Nývlt: hehehehe...
Žofie: To je hrozné, Franci. Zase se uzdravil. Pořád budeme jenom čekat a čekat... Pojď, musíš se připravit na cest…(1).