Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 39: Ve vlaku do Vídně
mejdlo – coll. form of mýdlo
osud m. fate
vypoulit pf. pop (one’s eyes at)
voči – f. pl. coll. form for oči
ne abys…, ne abyste… - but make sure you don’t do ….
přiškrtit pf. strangle a bit
povolit pf. to release
připsat pf. to add something by writing
to mu dá (pořádně) zabrat! – it will give him hell
zdrhnout někam pf. to get the hell out of (slang)

 

C: Nývlte, podívej se na svoje ruce. Podívej se na svoje ruce!
N: Jsem se myl. Mejdl….(1).
C: Za několik hodin v n….(2) budeš držet osud světa.
N: hehehehe.
C: Ale ne abys ho uškrtil, ty ….(3) musíš jenom přiškrtit.
N: Já vím. Jak vypoulí voči, tak, povolím.
C: No, a potom mu dáš podepsat tadyten papír. Počkej, já ….(4) tam ještě něco připíšu. P. S.! To mu dá zabrat!
N: Hele, co (k)dybysme zdrhli?
C: Posaď se! No sedni si. Nývlte, nic jsi nepochopil, nic! Představ si to. Tv….(5a) dět…(5b) jednou otevřou čítanku, a tam bude napsáno: Hus, Komenský, Smetana, Nývlt. Nývlt!