Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 40: V císařské kanceláři
buď/buďte vítán/a/i , archaic – welcome!
obtížně adv. with difficulty
dovolit si něco udělat – take the liberty of doing something
vědomí n. – consciousness
ustanovovat impf. to decree
pojmenování n. – name
zkusit pf. to try and see
syčák m. lout (swear word)
dvojíčit impf. to do the double
odkroutit si pf. vulg.- to serve (a term); vokroutit is coll.

 

Fr: Buď vítán, synovče. Jak se máš? Co tvá matka, co tvůj bratr, co tvá tuberkuloza? Povídej!
C: Dej mu to!
N: Přečti si to!
Fr: Přečti mi to sám, hochu.
C: Hm? Čti!
N: Neumím číst.
C: Vaše, císařská milosti, jeho Výsost bez brýlí obtížně, takže já si dovolím sám. "U vědomí toho, jaké místo zaujímá v říši pilný národ český, ustanovujeme, aby od 1. ledna 1910 naše mocnářství neslo nové pojmenování, totiž Rakousko-Uhersko-Česko. František Josef, vlastní rukou. P.S. Naučím se česky.
N: Podepiš to. Jestli to nepodepíšeš, tak ….(1) uškrtím.
Fr: Zkus to.
N: Tak pojď sem.
N: Hergot, dědku, ty odkuď máš ještě síl…(2)!
Fr: To ještě nic není. Teď dávej pozor!
N: Uh! Syčáku. Kdo tě tohle naučil? Takhle přece škrtil Macháně!
Fr: Nývlt!
N: Macháně!
Fr: Ty kluku! Jak dlouho dvojníčíš?
N: Od loňska.
Fr: Já už dv…(3a) rok…(3b).
N: A co Foka?
Fr: Ten si to asi vodkroutí celý. Chudák, není nik…..(4) podobnej!
N: Hergot. Pane Cimrman, to je kamarád…(5). Seděli jsme spolu na Borech...