Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 41: Na zámku
blamáž f. loss of face
mlčet impf. to be silent
něco/někdo1 někomu2 může být ukradené/ý coll. – someone2 doesn’t care about someone1/something
táhni, táhněte (někam)! Go away, get lost! (táhnout impf.)
kožich m. fur
nasadit si něco někam pf. to plant something to one’s body part
někdo1/něco je někomu2 milý – something/someone2 is dear to someone1
vo žádnejch – coll. forms for o žádných (slibech)
zakotveno PPP of zakotvit pf. – to establish
škrtat impf. cross out
inkoust m. ink
blbej coll. of blbý
svést s někým pf. – to do something with someone
po dobrém – amicably
sbohem – so long
vyhladit pf. wipe out
plemeno n. tribe
kořen m. (stroj-declension in sg.; hrad-declension in pl.) root
až (někam) all the way (to some place)
zašlapat pf. crush
hadí adj. (cf. had m. – snake)
slitování n. mercy
proklinat impf. curse
rod m. family, clan

 

F: Schluss! Konec, nic! Taková blamáž! Jak já teď vypadám?
C: Podívejte se, vaše císařská (milosti)...
F: Mlčet! Celej ten v…(1a) národ…(1b) mně může být ukradenej! Táhněte k čertu! To jsem si nasadil do kožichu veš! To jsou mi milejší Maďař…(2)! Jak je nesnáším!
C: A co vaše sliby?
F: Vo žádnejch nevím.
C: Zvláště pak mým milým Čechům, je to zakotveno ve vaš…(3a) nástoupn…(3b) řeč…(3c).
F: V nástupn…(3b) řeč…(3c)? Tak se podívejte, osobně to škrtám, červen…(4a) inkoust…(4b)!
C: Ano.
F: Pronárod blbej.
C: Ano, teď jste se ukázali, to jsou t…(5a) vaš…(5b) reform…(5c)! Teď to vidím. Po dobrém s vámi nesvedeme nic!
d1: Sbohem, pan…(6a) učitel….(6b).
C: Sbohem. Vyhladit to habsburské plemeno, až do kořene!
d2: Přijdete někdy??
C: To víš, že jo. Zašlapat do posledního! To hadí sémě! Žádné slitování! Proklinám cel…(7a) t…(7b) v…(7c) hnusn….(7d) habsburgsk….(7e) rod….(7f)! S bohem!