Jára Cimrman ležící, spící

Jára Cimrman, Pacov 1911


Obraz 42: V hospodě
zatopit pf zapnout topení turn on the heat
do tý doby zmrznem – in Standard Czech – do té doby zmrzneme
zmrznout pf get frozen
dozkoušet pf dokončit zkoušku finish the rehearsal
obelhat pf deceive by lying
zaručený úspěch guaranteed success (zaručenej is coll.)
chytit pf. to catch, entice
fraška f. farce
vychovávat impf educate
poslání n. mission
mlynář m. miller
loutkové divadlo n. marionette theater
Matěj Kopecký (1775-1847) loutkář a autor loutkových her
šilhavý adj. cross-eyed; děsit impf. scare
švec m. shoe-maker
ta hra se mi nepovedla - the play was not a success
srovnat pf compare
dozvědět se pf - zjistit pf
podruhý coll. - podruhé for the second time
rozdíl m. difference
zaručovat impf - guarantee
potlesk m. applause
klánět se impf bow
vybrat pf collect; sbalit pokladnu - pick up the cash box
závěr m. konec; vichr m. silný vítr
zbytečný adj. nenutný unnecessary - to je zbytečný – coll. to je zbytečné in Standard Cz
obejít se bez G pf. do without
do toho nejdu - neudělám to
osvěčit se pf prove to be a success
důvod m. reason
sichr je sichr - colloq. no one can be too careful
mimochodem by the way
nejlepší, co jste kdy napsal - the best you've ever written
nechat si - keep; záloha f. reserve, stock

herečka: Pane hostinský, nemohlo by se tu už zatopit?
hostinský: Až v šest!
herečka: To tu do tý doby zmrznem!
C: No, tak pojďte přátelé, až to dozkoušíme. Tomáš….(1), prosím tě, od t…(2) „v tom případě jsem tě obelhal, tatínku,“ jo?
T: A nemohli bysme radši sehrát Hadriana z Římsu? Všichni tu známe. Mělo by to zaručenej úspěch.
C: Přátelé, podívejte se. T…hle(3a) m….(3b) hr…(3c) lid…(4) zaručeně chytí. My přece nemůžeme pořád dokola omývat t…(5a), t..(5a) bezduch…(5b) frašk…(5c). Musíme divák….(6) vychovávat. V tom je přece poslání divadl…(7).
m: Anebo "Mlynář a jeho dítě"? To taky všichni známe.
host.: To už tu bylo. To tady dával Kopecký s loutkov…(8a) divadl…(8b).
C: Já vím, vás pořád ještě děsí Šilhavej švec. Uznávám, t..(9a) hr…(9b) se ….(10) nepovedla, ale přátelé, Šilhavej švec" a Hodina pravdy - to se vůbec nedá srovnat. Ten Tomáš Edl, ten, ten bude těm lid….(11) blízký. Vždyť si to představte. Cel…(12a) život…(12b) ….(13) lhali. A najednou se dozví pravd…(14).
Karel: No... já bych se t….(15) nebál.
C: No samozřejmě. Díky, Karle.
K: Na Mlynáře by přišli i podruhý. A potom. Loutky a my - to je rozdíl.
herečka: No.
C: Přátelé, já vám zaručuji, že za Hodinou pravdy bude potlesk. Vy se tentokrát budete i klanět.
m: Víte co? Já, já za svou osobu prohlašuju, že nebudu nic riskovat. Jak vyberu peníze, zbalím pokladn…(16), a čekám vás v Pelhřimově.
herečka: Právě!
Anežka: Heleďte, bude, doufám, na závěr Vichr z hor.
C: Ale to je zbytečný, Anežko, uvidíte, že tentokrát, se bez n…..(17) obejdeme.
J: Ne ne, bez Vichr…(18) z hor do toho nejdu.
m: Ta scénka se osvěsčila. Nevidím důvod, proč by se neměla dělat.
všichni: Ano, správně.
m: Sichr je sichr.
herečka: A je to mimochodem to nejlepší, co jste kdy napsal.
C: Tak dobře no. Tak Vichr si necháme v zálo….(19).