Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 44: V zákulisí a na jevišti
Co se děje? - What's going on?
proslulý adj. famous
vyprávět impf narrate
držet se G impf. - hold on tight!
chytit pf catch
odolat D pf - resist
Pomoc! - Help!
síla f. strength
něco někomu dochází – someone is running out of something
přijít o A pf. to lose; vo všecko – coll. o všechno in Standard Cz

C: Tak, Vichr z hor -
m: Vichr z hor!
ž: Co se to děje?
m: Zdá se, hrozný vítr!
m2: To je proslulý vichr z hor. Dědeček …..(1) o …..(2) vyprávěl. Vrací se každ….(3a) sto l…(3b)!
ž: Držte se pevně! Nebo n…(4a) to vš……(4b) odnese!
ž: Podívejte se, Karlu už vichr odnáší, chyťte ….(5) někdo!
T: Podívej se, tatínek s mamink…(6a), vlastně můj syn s babičk…(6b)!
Také nemohou větru odolat!
ž: Pomoc! Již nemohu. Docházejí ….(7) síly!
....
m: Podívej, Tomáši, Babátova hospoda! Také uletěla.
Chudák Baba! Vo všecko přišel.