Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 45: Venku

Muž: Jedeme! Hijé, hijé!

Obraz 46: Na jevišti
zhasnout pf turn off lights
blesk m. lightening
uhodit pf. (lightening) strike
vedení n. – (here) elektrické vedení - electric wire
zůstat pf remain
hnout se pf move
vydržte hang in there, be patient
přehnat se pf rush past, zoom past
m: A ke všemu ještě bouřk…(1)!
T: Zhasněme raději světl…(2)! Až blesk neuhodí do veden…(3). Přátelé, zůstaňme všichni na sv….(4a) míst…(4b). Kdo se hne, t….(5) blesk dojista zabije! Vydržte! Strašný vichr z hor se už jistě brzy přežene.