Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 47: V muzeu
objevovat se impf appear
pohřbený PPP of pohřbit pf. bury
naposledy adv. for the last time
věčně adv. forever
patřit někam impf belong to
osobně adv. in person

magnetofon: Po útěk…(1) z Pacova Cimrmanova stopa mizí. Objevuje se až těsně před prvn…(2a) světov…(2b) válk….(2c), zde v Liptákově.
ž: A tady on zemřel?
průvodkyně: Ne, tady ….(3) viděli naposledy.
vědec: A kde zemřel?
m: A vůbec, nezemřel?
p: Tak, nikdo nemůže žít věčně. A ten rok 1914, to je vlastně takový konec jeho života. On patřil do t…(4a) star….(4b) dob…(4c) před tou první velkou válkou.
v: A vy jste ho osobně znala?
[Watch carefully the background of this scene; who is walking?]