Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 50: Ve škole
starosta m. mayor
zesnulý adj. late, deceased
Konrad Henlein (1898-1945) sudetoněmecký politik fašistické orientace. contributed to the Nazi occupation of the Sudeten lands (1938)
sekat dobrotou! - be good (to kids)
koukejte + inf. = colloq. imperative
jestlipak - jestli
představit se - introduce oneself

starosta: Dobrý den.
žáci: Dobrý den, pane starost…(1).
st: Posaďte se, děti. Než přijde nov…(2a) pan…(2b) učitelk…(2c), bude vás učit tady bratr naší zestul…(3a) pan…(3b) učitelk…(3c). Bude v…(4) učit pěkně česky, že? A k…(5) se to nelíbí, Konráde, t…(6) ať rodiče pošlou do německé školy ve městě. Koukejte sekat dobrotu!
žáci: Na shledanou, pane starost…(7)!
C: Tak děti, jestlipak znáte, n….(8a) česk…(8b) velikán…(8c).
žák1: Hus!
C: Dobře. Kdo další?
žákyně 2: Komenský.
C: Správně! A ty?
Konrád: Schiller.
C: To je Němec. No, kdo další? Dobrý den!
Vesničané: Dobrý den!
C: Nikdo jiný?
žák3: Smetana!
C: Správně, Smetana. Ještě někdo? Promiňte, děti, ještě jsem se v….(9) nepředstavil, já se jmenuji Cimrman.