Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 51: V hospodě
jakpak – jak
něco někomu chutná – something tastes good to someone
břečka f. mud, "piss" in reference to a bad drink
vy račte být - you (honorably) are
zcestovalý adj. - být světoběžník
považovat A1 za A2 impf. – consider something/someone1 as X2
(považovat se za A – to consider oneself as …)
popsaná manžeta - cuff that is written all over (popsaný PPP (l) < popsat)
zakázat pf - ban
stýská X(D) po Y(L) - X misses Y
kolikátý - which (asking for ordinal #, e.g. first, second)
šacovat colloq. impf. odhadovat – judge
na desátý (pivo) – desátý is coll. ending

 

Muž 1: Jakpak v…(1) chutná n…(2a) piv….(2b)?
C: Už dlouho jsem takové nepil. České pivo je nejlepší na svět…(3).
m2: No, takové bavorské -
C: Prosím, můžeme o t…(4) vést spory, můžeme s t….(5) i neslouhlasit, ale to je tak vš….(6), co se proti t…(7) dá dělat. Kdybyste věděl jaké břečk…(8) se pijou ve světě, v Londýné, v Novém Yorku, v Pešti!
m: A co vy jako račte bejt, že jste zcestovalej, asi obchodník, co?
C: Těžko říct, ale považuju se hlavně za spisovatel…(9).
m: Sakra!
m: A co jako jste sepsal?
C: Hlavně divadelní hry. Burgteater, slavné vídeňsk…(10a) divadl….(10b), chtělo dávat můj kus Popsané manžety. Ano, je to ze života tajn….(11a) policist….(11b), ale arcivévoda to zakázal.
m: Nelíbilo se mu to?
C: Nemá mě rád. Ostatně, já j…..(12) taky ne. Ale jeho děti, po těch se …..(13), věřte, stýská.
m: A kolikáté pivo to pijete?
C: Druhý.
m: Podle řeč….(14) bych vás šacoval tak na desátý.