Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 52: Na pastvě
šplhat na vyleštěnou tyč - to climb up a polished pole
Miroslav Tyrš (1832-1884) organizátor českého tělocviku. Řídil 1. všesokolský slet.
roznožka přes kozu - jumping over the vaulting buck (but Cimrman uses a goat)
stačíme na A - we can manage
přeskočit pf - jump over across
přelézt pf - climb over
podlézat impf - crawl under
(podlézat D - curry favor of someone)
narovnat se straighten up
trenýrky f pl. boxer shorts
hajný m. gamekeeper
hnat impf drive, chase
převlíknout se hovor. převléknout se - change (clothes)
připravte se, pozor, teď! - get ready, set, go!

 

C: Tyrš nutí Sokoly šplhat na vyleštěnou tyč. Ale řekněte, děti, kde v přírodě najdete vyleštěnou tyč? A teď roznožku přes kozu.
Konrád: Pane učiteli, a budeme se také učit skákat roznožku přes koně?
C: Až budete větší, Konráde. Bereme si jen takov…(1a) úkol….(1b), na kter…(2) stačíme.
A teď, děti, za mnou! Pojďte, něco vám řeknu. Děti, podívejte se, v životě narazíte na nějakou překážku. Tyrš, ten říká „Přeskoč, přelez, ale nepodlézej.“ Já říkám, „můžeš i podlézt, ale pak se zase narovnej.“ A teď vy. Podlézt, narovnat, podlézt, narovnat, podlézt, narovnat, no taky by to šlo.
Děti, Tyrš by vás nutil závodit v trenýrk…(3), ale Mařenko, když tě tudle hajný hnal z les…(4), měla jsi čas převlíknout se do trenýr….(5)? Neměla, viď.
Tak děti, připravte se, pozor, teď! Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, nevadí, nevadí, devět, deset, jedenáct –