Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 54: Na dračkách
houpat impf - dělat si z někoho blázny - make fool of ..
bysme – coll. form for bychom
rozfoukat pf - scatter (in this context, with laughter)
pane Cimeman – nom. is often use in coll. speech in place of vocative in last names.
rouhání n. blaspheme
připadat někomu jako X impf. something seems to someone as X
běžný adj. common
následník m. heir
sednout někam pf. to start some function
nahonem adv. narychlo
projev m. řeč, speech; kapsa f. pocket
přežít pf survive

 

m: Člověče, nesmíte nás takhle houpat. Co bysme si rozfoukali cel…(1a) prác…(1b)!
C: Ale to je pravda. Podívejte, arcivévoda se připravoval na převzetí trůn….(2), a místo n…(3) jezdil Nývlt.
m2: Podívejte se, pane Cimrman. Arcivévoda, takový zbožný člověk, ten že by si vypisoval, co řekne nad hrobem, až císař pán zemře?! (Vž)dyť by to bylo rouhání!
C: Přátelé, podívejte se, to, co v….(4) připadá jako rouhání, je ve vyšší politi…(5) běžné. Císař zemře, následník sedne na trůn, a nemůže nahonem sepisovat nějakou řeč. Nástupní projev už musí mít v kapse. No, a začíná se právě tím, že císař už je po smrti. Taky jsme to tak s arcivévodou napsali. „Mým národům. Zlomeny bolem stojí národy nad rakví zvěčnělého císaře.“
žena: T….(6) nevéřím. To by si císař pán nenechal líbit, aby ….(7) zaživa pohřbili.
m3: Císař pán n…(8a) vš…..(8b) přežije! Císař pán n…(8a) vš…..(8b) přežije!