Jára Cimrman ležící, spící

Obraz 55: Na návsi
vroucný adj. ardent, passionate
uchránit A před I pf. protect, guard someone against
something; oběť f. sacrifice
pleticha f. intrigue
mír m. peace
chopit se meče pf. take up the sword
nedat se pf - give in
hnát se někam impf. to rush (somewhere)

 

C: Ano, už je to tady! „Mým národům“, tak se arcivévoda přece jenom dočkal. Jestlipak to nechal, tak jak jsem to sestavil. „Bylo mým nejvrocnějším přáním, abych mohl uchránit své národy, však těžkými oběťmi války...“ To neznám. „…pletichy protivníka nutí mne, abych po dlouh…(1a) let…(1b) mír….(2) chopil se meče, František Josef I…“
m: Srb se nedá!
m2: Císař, že se žene do válk…(3)
m3: To ten novej ministr!
m4: Kdoví, jak to všechno bude.